સ્પંદન

એમ મોઢામોઢ બધુંજ પૂછાય નહિ
હા કહેશે કે ના? કાંઈ કહેવાય નહિ
કરવાને તો ઈશારાથીય વાતો થાશે
મોઘમ રહેવામાં કાંઈ સમજાય નહિ
મૌનના ધબકારમાં અક્ષરો અમાપ
સ્પંદનોને ત્રાજવામાં તોળાય નહિ
મોકો મળતાંજ શબ્દો ઠાલવી દીધાં
તમારા વગર જિંદગી જીવાય નહિ
એના એકરારને કાન તરસ્યા મારા
આશ રાખી કે ઇન્કાર રેલાય નહિ
એ આખરે માત્ર એટલુંજ બોલી કે
મોડા પડ્યા ભઇ, હવે કાંઈ થાય નહિ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s